BSa uitleg | Print |

Spelregels container gemengd puin.

Gemengd puin valt onder de categorie ongesorteerd bouw en sloopafval. Deze sorteren wij zelf voor u uit, opdat u alle materialen in 1container af kunt voeren. Daar dit uitsorteren grotendeels handmatig gebeurd, en we te maken hebben met enkele wettelijke bepalingen hebben we hierop wel een aantal 'spelregels'

  • Er mag geen kantine afval, huisvuil of ander bederfelijk goed in de container gedeponeerd worden.
  • Verfblikken zijn alleen toegestaan indien deze borstelschoon zijn.
  • Er mogen geen milieu belastende zaken in de container komen. Denk hierbij aan asbest, of asbest gelijkende materialen, olie- roet- en teerhoudende materialen, klein chemisch afval. Mochten deze zaken wel in de container terecht komen dan zal de gehele inhoud van de container retour zal komen, en dat alle kosten en bijkomende kosten op de afzender verhaald zullen worden.
  • Stenen en zand zijn alleen in kleine hoeveelheden toegestaan. (denk hierbij aan maximaal een enkele emmer voor deze afvalstromen bestaan seperate containers
  • Materialen dienen voor zo ver mogelijk per soort bij elkaar verpakt te zijn. Voor kleine/fijne delen is dit verplicht! (snippers van behang e.d.)
  • De container mag niet hoger dan de bovenranden gevuld zijn, indien dit wel gebeurd valt de container in een maatklasse hoger qua prijs
  • Bij twijfel of bepaalde zaken al dan niet in de container mogen, dient u ten aller tijden contact met ons op te nemen. Dit om problemen achteraf te voorkomen.